25 அக்., 2014

ஆன்மீக சிந்தனை-55:சுய நலத்துடன் கூடிய அன்பையே நாம் அறிந்திருக்கிறோம்.  அதை அனைவரிடத்தும் அன்பாக மாற்றுவதே மதத்தின் லட்சியமாக இருக்கவேண்டும் – மாதா அமிர்தானந்தமயி

கருத்துகள் இல்லை: