14 பிப்., 2015

இன்று ஒரு தகவல்-46: நீங்கள் வாங்கும் மருந்து போலியா என அறிய:

நீங்கள் வாங்கும் மருந்து போலியா என அறிய:

மருந்து பாட்டில் அல்லது பெட்டியின் மேல் ஒன்பது இலக்க எண் (UNIQUE PRODUCT IDENTIFICATION CODE) இருக்கும். அந்த எண்ணை 9901099010 என்ற எண்ணுக்கு எஸ் எம் எஸ் செய்யவும். பத்தே வினாடிகளில் அந்த மருந்தின் குழு எண், காலாவதி தேதி, தயாரிக்கும் கம்பெனியின் பெயர் (Batch Number, Expiry Date, Company Name) ஆகியவை உங்களுக்குக் கிடைக்கும். 

இந்த சேவையை வழங்குவோர்
PHARMASECURE.COM

நன்றி - PHARMASECURE.COMகருத்துகள் இல்லை: