30 டிச., 2015

ஆன்மீக சிந்தனை-65: அன்னை சாரதாதேவி

இறைவனிடத்தில் செலுத்தும் அன்பின் ஆழத்தைப் பொறுத்தே 

இறைவனை அடைய முடியும் – அன்னை சாரதாதேவி

கருத்துகள் இல்லை: