31 ஜன., 2017

இன்று ஒரு தகவல்-50: "சுவாச் பாரத்" (Clean India)

மத்திய அரசின் "சுவாச் பாரத்" (Clean India) திட்டத்தைப் பாராட்டி, உலக வங்கி 1.5 டாலர்களை உதவித்தொகையாக வழங்கியுள்ளது.

கருத்துகள் இல்லை: