24 செப்., 2017

ஆன்மீக சிந்தனை-69: அதிவீரராம பாண்டியன்

புகழ், செல்வம், பேரறிவுடன் திருப்பொலிவு, உண்மையான இன்பம், முக்தி ஆகியவற்றை விரும்புவோர் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி, இறைவனத் துதிக்கவேண்டும் – அதிவீரராம பாண்டியன்

கருத்துகள் இல்லை: