30 நவ., 2017

நலக்குறிப்புகள்-108: கரும்புச்சாற்றின் மருத்துவ குணங்கள்

கரும்புச்சாற்றின் மருத்துவ குணங்கள்

உடலை சுறுசுறுப்பாக்கும்.
அஜீரணத்தைப் போக்கும்.

உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும்

கருத்துகள் இல்லை: