29 அக்., 2014

இன்றைய சிந்தனைக்கு-185:சமுதாய முன்னேற்றதிற்கு துணைபுரியும் கர்மங்களெல்லாம் தர்மங்கள் ஆகின்றன.  தடையாய் இருக்கும் அனைத்தும் அதர்மங்கள் ஆகின்றன. 

யோகி சுத்தானந்த பாரதியார் அருளிய யோகசித்தியிலிருந்து

கருத்துகள் இல்லை: