29 அக்., 2014

நலக்குறிப்புகள்-89: வாழைவாழ்வில் இணைந்த வாழை மரம்
துவர்ப்பு, கசப்பை ஒதுக்குவதால் நோய்.
துவர்ப்பு ரத்தத்தைப் பெருக்கும்.
பிஞ்சு வாழைக்காய் சமையலுக்கு.
முதிர்ந்த வாழைக்காய் சமைத்தால் வாய்வு.

கருத்துகள் இல்லை: