4 நவ., 2014

இன்றைய சிந்தனைக்கு-186:தோல்வி என்பதை ஒருபோதும் அறியாதது அன்பு ஒன்றுதான்.

கருத்துகள் இல்லை: