30 ஜன., 2017

இன்றைய சிந்தனைக்கு-194: சோம்பலை சாம்பலாக்கி....


சோம்பலை சாம்பலாக்கி, வேதனையை சாதனையாக்குவோம்.

கருத்துகள் இல்லை: