31 ஜன., 2017

இன்றைய சிந்தனைக்கு-195: வேதாத்ரி மகரிஷி

மக்களோடு ஒற்றுமையாக வாழ்வதற்கு அற நெறி வேண்டு. அற நெறிதான் உண்மையில் இறை வழிபாடு - வேதாத்ரி மகரிஷி

கருத்துகள் இல்லை: