2 பிப்., 2017

இன்றைய சிந்தனைக்கு-196: நாம் ஒரு வழிப்போக்கன்

உலகில் நாம் ஒரு வழிப்போக்கன் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம். எப்போதும் இதை நினைவில் வைத்திருப்போம்

கருத்துகள் இல்லை: