22 பிப்., 2017

இன்று ஒரு தகவல்-57: ஜெர்ஸி மாடும், நாட்டு மாடும்

ஜெர்ஸி மாட்டின் பாலில் உள்ள A1 புரதம் புற்று நோய், சர்க்கரை நோய் போன்ற பல நோய்க்களைத் தோற்றுவிக்கலாம். ஆனால் நாட்டு மாட்டின் பாலில் உள்ள A2 புரதம் ஆரோக்கியமானது, நன்மை பயப்பது. எனவே நாட்டு மாட்டின் பாலை வாங்கி அருந்துவீர். முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கு ஜெர்ஸி மாட்டுப் பாலைத் தராதீர்.

கருத்துகள் இல்லை: