22 பிப்., 2017

ஆன்மீக சிந்தனை-68: சுவாமி விவேகானந்தர்

உனக்குத் தேவையான எல்லா வலிமையும் உதவியும் உனக்குள்ளேயே உள்ளன - சுவாமி விவேகானந்தர்

கருத்துகள் இல்லை: