27 அக்., 2014

இன்றைய சிந்தனைக்கு-184:புத்தகத்தில் உலகைப் படிப்போம்.  உலகத்தையே புத்தகமாகப் படிப்போம்.

கருத்துகள் இல்லை: