27 அக்., 2014

ஆன்மீக சிந்தனை-57:



எண்ணம், சொல், செயல் மூன்றையும் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.  உங்கள் அந்தரங்க எண்ணத்தை இறைவன் அறிவான்.  அதைப் பரிசுத்தமாக வைத்துக் கொள்வது உங்கள் கடமையாகும் – சுவாமி சிவானந்தர்

கருத்துகள் இல்லை: