27 அக்., 2014

இன்று ஒரு தகவல்-45:தமிழக கோயில்களிலும் காரைக்குடி-யில் உள்ள பெரு விடுகளிலும் மற்றும் கதவுகளிலும் உள்ள சிற்பங்களில் நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகளாகட்டும், தூண்களில் ஒரு நூல் இழை கூட கோணல் இல்லாமல் கட்டப்பட்ட 1000 கால் மண்டபங்களாகட்டும், இன்னும் ஆதித் தமிழர்கள் செய்த அற்புதமான விசயங்களை பற்றித் தேடும் போது எனக்கு கிடைத்த ஒரு அறிய விஷயம் இதோ:-

1 –
ஒன்று
3/4 –
முக்கால்
1/2 –
அரை கால்
1/4 –
கால்
1/5 –
நாலுமா
3/16 –
மூன்று வீசம்
3/20 –
மூன்றுமா
1/8 –
அரைக்கால்
1/10 –
இருமா
1/16 –
மாகாணி(வீசம்)
1/20 –
ஒருமா
3/64 –
முக்கால்வீசம்
3/80 –
முக்காணி
1/32 –
அரைவீசம்
1/40 –
அரைமா
1/64 –
கால் வீசம்
1/80 –
காணி
3/320 –
அரைக்காணி முந்திரி
1/160 –
அரைக்காணி
1/320 –
முந்திரி
1/102400 –
கீழ்முந்திரி
1/2150400 –
இம்மி
1/23654400 –
மும்மி
1/165580800 –
அணு –> ≈ 6,0393476E-9 –> ≈ nano = 0.000000001
1/1490227200 –
குணம்
1/7451136000 –
பந்தம்
1/44706816000 –
பாகம்
1/312947712000 –
விந்தம்
1/5320111104000 –
நாகவிந்தம்
1/74481555456000 –
சிந்தை
1/489631109120000 –
கதிர்முனை
1/9585244364800000 –
குரல்வளைப்படி
1/575114661888000000 –
வெள்ளம்
1/57511466188800000000 –
நுண்மணல்
1/2323824530227200000000 –
தேர்த்துகள்.


எவ்வளவு துல்லியமான கணிதம் அந்த காலத்தில் பயன்பாட்டில் இருந்துள்ளது! இந்த எண்களை வைத்து எத்தனை துல்லியமான வேலைகள் நடந்திருக்கும் என்று எண்ணிப்பாருங்கள்.
கருத்துகள் இல்லை: