30 டிச., 2015

எனக்குப் பிடித்த இணையதளம்/வலைப்பூ-1: க்ரியா

க்ரியா இணையதளத்தை www.crea.in என்ற முகவரியில் காணலாம்.


க்ரியாவின் இணையதளத்தில் உள்ள சொல்வங்கியில்  450,000 சொற்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி (தமிழ்-தமிழ்-ஆங்கிலம்) 1992 பதிப்பை இலவசமாக இந்த இணையதளத்தில் புரட்டிப்பார்க்கலாம்

கருத்துகள் இல்லை: