4 அக்., 2007

இன்றைய சிந்தனைக்கு-4: "இந்திய வளர்ச்சிக்கு சச்சின் டெண்டுல்கர் சொல்லும் வழி"


ஒரு மனிதர் - ஒரு இயக்கம் - 12 கோடி மரங்கள்


கேள்வியும் பதிலும்-2: "வைரமுத்துவிடம் ஒரு கேள்வி!"


எனக்குப் பிடித்த கவிதை-11: "ஒளிபடைத்த கண்ணினாய்..."


1 அக்., 2007

வேதங்கள் காட்டும் வாழ்க்கை நெறி-3


வேதங்கள் காட்டும் வாழ்க்கை நெறி-2


வேதங்கள் காட்டும் வாழ்க்கை நெறி-1


கடிதம்-1


நலக்குறிப்புகள்-1 : அஜினோமோட்டோ


கேள்வியும் பதிலும்-1: "சுஜாதாவிடம் ஒரு கேள்வி!"


விவேகானந்தம்-6


எனக்குப் பிடித்த கவிதை-10: "எச்சில் இல்லதில்லை"


எனக்குப் பிடித்த கவிதை-9: "எண்ணங்கள்"


எனக்குப் பிடித்த கவிதை-8: "நேரம்"


எனக்குப் பிடித்த கவிதை-7: "பிடிக்கவேண்டிய ரயில்"


எனக்குப் பிடித்த கவிதை-6: "புதுக்கவிதை"


எனக்குப் பிடித்த கவிதை-5: "ஆயுத எழுத்து"