26 நவ., 2015

ஆன்மீக சிந்தனை-64: சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ்

எண்ணங்கள் குவியலாகக் கிடக்கும்போது குழப்பம்தான் மிஞ்சுகிறது.  மனசுக்குள்ளே ஒரு வரிசையை, ஒழுங்கை, அழகை ஏற்படுத்த தியானம் உதவுகிறது – சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ்