19 பிப்., 2021

சிறுகதை நேரம் : ஓடிய கால்கள் - எழுத்தாளர்: ஜி. நாகராஜன்


கதை#87: ஓடிய கால்கள் | எழுத்தாளர்: ஜி. நாகராஜன் | 

கதை சொல்லி மகா | தமிழ் சிறுகதை |

1,691 views

•Premiered Jan 22, 2021

கதைசொல்லி மகா- Story Teller

8.83K subscribers

SUBSCRIBED

எளிய மனிதர்களை அதிகாரம் எப்படி எந்த ஈவுஇரக்கமின்றி ஆட்டோபஸ் விரல்களால் நசுக்கி வஞ்சிக்கிறது என்பதை விளக்கக்கூடிய கதை.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

இதற்கு முன் பகிர்ந்த 10 கதையாடல்கள்:

----------------------------------------------------------------------------------------------------- கதை#86: ஒரு ராத்தல் இறைச்சி | எழுத்தாளர்: நகுலன்- https://youtu.be/hdlrxu2iEv4​ கதை#85: எஸ்தர் | எழுத்தாளர்: வண்ணநிலவன- https://youtu.be/zgSO2FhpPm0​ கதை#84: பண்ணைச் செங்கான்| எழுத்தாளர்: கு.ப.ராஜகோபாலன்- https://youtu.be/l5Oce-Rbgv4​ கதை#83: இரண்டு குழந்தைகள் | எழுத்தாளர்: ஜெயகாந்தன்- https://youtu.be/Qgn-UfWE2fs​ கதை#82: திறந்த ஜன்னல் | எழுத்தாளர்: புதுமைப்பித்தன்- https://youtu.be/kcRJd-i5GsU​ கதை#81: அரிசி | எழுத்தாளர்: சுஜாதா- https://youtu.be/phTYvCC7DEg​ கதை#80: தோப்பு | எழுத்தாளர்: அழகிய பெரியவன்- https://youtu.be/NWRTDe1Qzzc​ கதை#79: பூவும் சந்தனமும் | எழுத்தாளர்: ஜி.நாகராஜன்- https://youtu.be/NllI_aWViBU​ கதை#78: தங்க ஒரு... | எழுத்தாளர்: கிருஷ்ணன் நம்பி- https://youtu.be/Rlly_xEOmXI​ கதை#77: ஒட்டக சவாரி | எழுத்தாளர்: அம்பை- https://youtu.be/T0VKmaq7oHU

----------------------------------------------------------------------------------------------------- #தமிழால்_இணைவோம்#கதைகளால்_இணைவோம்​ Facebook Page:https://www.facebook.com/Kathai-Solli...


Grateful thanks to
கதைசொல்லி மகா- Story Teller and YouTube and all the others who made this video possible

கருத்துகள் இல்லை: