14 பிப்., 2021

டெக் உலகம் : குரங்குக்கு மூளையில் 'சிப்' - எலான் மஸ்கின் 'நியுரோ லிங்' திட்டம்


மூளையில் CHIP, VIDEO GAME விளையாடும் குரங்கு - எப்படி சாத்தியம்? |

ELON MUSK'S NEURALINK PLAN

21,714 views

•Feb 5, 2021

BBC News Tamil

1.03M subscribers

SUBSCRIBED

Neuralink: Elon Musk's New Announcement #Nerualink#ElonMusk​ Subscribe our channel - https://bbc.in/2OjLZeY

​ Visit our site - https://www.bbc.com/tamil

​ Facebook - https://bbc.in/2PteS8I

​ Twitter - https://twitter.com/bbctamil


Grateful thanks to ELON MUSK, BBC News Tamil and YouTube and all the others who made this video possible

கருத்துகள் இல்லை: